FÖRETAGSSERVICE

Tjänster för företag

VeteranService erbjuder företagsservice inom flera områden. 

Fastighetsskötsel: såväl inre som yttre fastighetsskötsel, ronderingar och enklare periodiskt underhåll.

Städning: kontorsstädning, byggstädning eller annan skötsel av ytor.

Butiktjänst: såsom uppackning av varor, lagerröjning m m.

Ring till oss på tel. 035-10 80 10.

Share this Post