FÖRETAGSSERVICE

Tjänster för företag

VeteranService erbjuder företagsservice inom flera områden. 

Fastighetsskötsel: såväl inre som yttre fastighetsskötsel, ronderingar och enklare periodiskt underhåll. Städning: kontorsstädning, byggstädning eller annan skötsel av ytor. Butiktjänst: såsom uppackning av varor, lagerröjning m m.

Mässor: medverkan vid mässor, reklamutskick, monterbygge, eller liknande support vid event eller evenemang.

Ring till oss på tel. 035-10 80 10.